Waterzuivering zonder zorgen!

Problemen, Admire nodig? Een abonnement Marel Zuivert, snel en voordelig!! bel 06-30190903


Wij zijn gespecialiseerd in het zuiveren en ontsmetten van diverse soorten waterstromen in de agrarische sector.
Dit doen wij met onze mobiele zuiverings installatie. 
Met een abonnement beschikt u over de benodigde documenten en voldoet u aan uw zuiveringsplicht.
Wij staan hiervoor garant met onze BZG gecertificeerde mobiele zuiverings installatie.
Onze calamiteiten opvang is voor elke kweker beschikbaar via 06-30190903, ook al heeft u geen abonnement!
Deze activiteiten sluiten naadloos aan op de activiteiten van ons moederbedrijf Marel Loonwerk.
Marel Loonwerk heeft al 70 jaar ervaring in het schoonmaken en ontsmetten van kassen en andere agrarische objecten. Tevens is Marel Loonwerk dé specialist voor al uw werkzaamheden tijdens de teeltwisseling, machinaal grondwerk, aanleg teeltvloeren, grondwerk nieuwbouw, borstelen en krijten van het kasdek en het foggen van een kas. www.marelloonwerk.nl

Mobiele zuivering

Marel Zuivert richt zich volledig op mobiele waterzuivering. Met een geavanceerde, BZG-goedgekeurde installatie in een speciaal ingerichte trailer komen wij naar uw bedrijf om uw afvalwater te zuiveren.

Onze Aanpak

Waterzuivering is een activiteit waarvoor een flexibele dienstverlening uitermate geschikt is. Kiest u voor MarelZuivert dan treedt een stappenplan in werking.

Abonnement

U kunt voor onze dienst een abonnement afsluiten en per m3 water betalen. Via uw klantenomgeving op onze website heeft u dan altijd de beschikking over uw zuiveringsbewijs en andere administratieve zaken.