Waterzuivering van afvalwater: wat zijn de opties?

Als glastuinbouwondernemer heeft u vier opties om aan de zuiveringsplicht per 1 januari 2018 te voldoen: nul-lozing, zelf doen, samen doen of uitbesteden. Elke optie kost uiteindelijk geld. Hoe minder afvalwater u loost, hoe meer geld u bespaart.

Nullozing: niet voor iedereen weggelegd

Wie geen afvalwater loost, kan gaan voor een aantoonbare nul-lozing. Als u wil dat het bevoegd gezag u accepteert als nul-lozer, zult u in de praktijk heel wat papierwerk moeten doorworstelen en aanpassingen moeten doen in uw kas. Alle waterstromen op uw bedrijf moeten schematisch in beeld zijn gebracht, de uitvoering van de teeltwisseling moet op papier staan, een onderhoudsplan moet aanwezig zijn en een calamiteitenprotocol. Wie aan de eisen van het zogenaamde nul-lozingsprotocol van het Platform Duurzame Glastuinbouw voldoet, heeft zijn zaken meestal op orde. Maar acceptatie als nul-lozer zal niet bij alle waterschappen even makkelijk gaan.

Zelf doen, samen doen of uitbesteden

Gaat u niet voor de nul-lozingsoptie, dan blijven er voor u drie mogelijkheden over.

  1. U investeert in een door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) goedgekeurde zuiveringsinstallatie, die u zelf laat installeren en jaarlijks moet onderhouden. Ook moet u hiervoor de expertise in huis halen.
  2. U kunt ook op bepaalde locaties met andere tuinbouwbedrijven in collectief verband investeren in een zuiveringsinstallatie. In dat geval geldt er een overgangsperiode tot 1 januari 2021 om die investering te doen. Het grootste voordeel is dat u de individuele kosten voor waterzuivering hiermee kunt verlagen.
  3. U kiest voor mobiele waterzuivering. Het grootste voordeel is dat u zonder hoge investeringen aan alle eisen en plichten kunt voldoen. Voor ondernemers die aansturen op nul-lozing is mobiele zuivering ook een voordelige aanvulling voor het calamiteitenprotocol. Marel Zuivert probeert binnen 24 uur uw afvalwater op te halen of ter plaatse te zuiveren en/of te ontsmetten. Mocht u volledig recirculeren en ontsmetten, maar tijdelijk filterspoelwater willen lozen, dan kan mobiele waterzuivering ook een slimme optie zijn.

Minder lozen, minder kosten

Bent u van plan om afvalwater te lozen, dan is het slim om te zorgen voor een zo klein mogelijk volume afvalwater. Elke kuub water die u weggooit kost namelijk geld. Voordat het afvalwater van uw bedrijf in de rioolbuffersilo belandt, is het raadzaam om u goed te laten adviseren over uw filtersysteem. Een kleiner volume houdt de kosten van waterzuivering beperkt. U kunt nog meer geld besparen door te kiezen voor mobiele waterzuivering. Hiermee bent u volledig ontzorgd, wat betreft waterzuivering.

Meer weten over de mogelijkheden van mobiele waterzuivering? Lees verderNeem contact op