Profiteer van 70 jaar ervaring

Waterzuivering mag dan een nieuwe discipline zijn in de glastuinbouw, maar wij zijn dat zeker niet. De waterzuivering die Marel Zuivert nu aanbiedt, sluit naadloos aan op de activiteiten van Marel Loonwerk, dat zich al jarenlang bezighoudt met het schoonmaken en ontsmetten van kassen.

Marel Loonwerk

Onze roots liggen bij de uiteenlopende loonwerkactiviteiten. In de achterliggende 70 jaar hebben wij in dit vak enorm veel kennis en ervaring opgebouwd. Marel Loonwerk is dé specialist voor al uw grond- en graafwerk, de werkzaamheden tijdens de teeltwisseling, het ontsmetten van de kas of het krijten en/of reinigen van het kasdek. De nieuwe activiteiten binnen Marel Zuivert zijn dan ook een logisch vervolg op het werk waarin onze kennis en ervaring ligt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Marel Loonwerk, ga dan naar www.marelloonwerk.nl en zie wat wij allemaal voor u kunnen betekenen.

Voor meer informatie over de diensten Marel Zuivert kunt u ons uitnodigen voor een oriënterend gesprek. Op basis daarvan kunnen wij u een passende aanbieding doen.
Marel Zuivert 06-30190903


Neem contact op